KONTAKT@WYCENAMIENIA.PL

Witam Państwa serdecznie!

Jako doświadczony rzeczoznawca majątkowy wykonuję usługi związane z wyceną nieruchomości od 1997 roku. Posiadam uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 1997 roku, jak również uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wydane w 1998 roku. Ponadto odbyte studia w zakresie finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i w Instytucie Rozwoju Biznesu Międzynarodowej Fundacji Centrum Prywatyzacji w Warszawie, jak również studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pozwalają na wieloaspektowe podejście do inwestowania w nieruchomości.

home image

Wykonuję ekspertyzy, opinie i operaty szacunkowe wyceny dla przesiębiorstw, banków, organów administracji samorządowej i państwowej, sądów, osób fizycznych i prawnych, świadczę również usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Posiadam kilkunastoletnią praktykę zawodową w sektorze bankowym na stanowisku eksperta - rzeczoznawcy majątkowego i architekta. Posiadam równiez praktykę zawodową na stanowisku koordynator specjalista ds. inwestycji. Jestem wpisany na listę biegłych w zakresie szacowania nieruchomości Sądu Okręgowego w Krakowie.

Posiadane uprawnienia w w/w specjalizacjach, jak równiez wiedza uzyskana w trakcie praktyki zawodowej oraz udziału w specjalistycznych szkoleniach są niezbędne w profesjonalnym wykonaniu powierzonych mi zleceń. Oferuję wykonywanie opinii, ekspertyz i operatów szacunkowych wyceny w następującym zakresie:

 • Wyceny nieruchomości
 • Wyceny maszyn i urządzeń (rzeczoznawca SIMP i PZMOT)
 • Wyceny przedsiębiorstw
 • Wyceny środków trwałych
 • Wyceny inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Analizy opłacalności inwestycji
 • Analizy efektywności inwestowania w nieruchomości

Ponadto oferuję usługi w zakresie:

 • Wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej i audytów energetycznych
 • Wykonywania projektów wyodrębnienia lokali
 • Wykonywania projektów budowlanych
 • Wykonywania inwentaryzacji budowlanych
 • Wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych
 • Wykonywania opinii technicznych z zakresu budownictwa i architektury
 • Przygotowania inwestycji budowlanych
 • Uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, jak również kompletowanie dokumentów niezbędnych do jej uzyskania
 • Wykonywania biznesplanów
 • Wykonywanie kontroli realizacji inwestycji

W trakcie realizacji zleceń korzystam z usług specjalistów z zakresu zarządzania, projektowania, rzeczoznawcy SIMP i PZMOT, obsługi prawnej i doradztwa podatkowego.